1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 2 ชั่วโมง

เนื้อหาในหัวข้อนี้เกี่ยวกับการตกแต่งเอกสารให้สวยงามด้วยการสร้างกรอบให้กับเอกสารของเรา

1. สามารถจัดรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบตามที่ต้องการได้

2. สร้างวัตถุพร้อมกำหนดลักษณะจากเครื่องมือเบื้องต้นได้

ในการตกแต่งเอกสารของเราให้สวยงามนั้น สามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนสีเอกสาร เพิ่มเติมรูปภาพ แต่นอกจากนั้นยังมีวิธีการเพิ่มกรอบให้กับเอกสารเพื่อให้เอกสารเรามีความสวยงามมากขึ้น โดบวิธีการในการเพิ่มกรอบให้กับเอกสารสามารถทำได้ตามบทความข้างล่างต่อไปนี้

การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด

                 การใช้กรอบข้อความเป็นการช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับเอกสาร มักใช้กับเอกสาร
ที่ต้องการความสวยงามเป็นหลัก เช่น แคตตาล็อก หรือปกรายงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งทำได้โดย    
1. ใช้เมาส์เลือกข้อความที่ต้องการ

2.  คลิกแท็บ  หน้าแรก  (Home)

3.  คลิกเลือก เส้นขอบ (Border) เลือก เส้นขอบและแรเงา (Border and Shading)

4.  เลือกลักษณะการใส่ขอบลงไปในเอกสาร

5.  เลือกรูปแบบของเส้นขอบ

6.  เลือกสีและความกว้างของเส้นขอบ

7.  คลิกปุ่ม OK  

8.  ผลลัพธ์หลังจากการทำเลือกเส้นขอบแล้ว

 

การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด โดยละเอียด

                 การใช้กรอบข้อความเป็นการช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับเอกสาร มักใช้กับเอกสาร
ที่ต้องการความสวยงามเป็นหลัก เช่น แคตตาล็อก หรือปกรายงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งทำได้โดย    

1.  คลิกแท็บ  หน้าแรก  (Home)

2.  คลิกที่คำสั่ง เส้นขอบของหน้า


3.  จะปรากฏ กล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรงเงา ให้ออกแบบเส้นขอบของคุณ ดังนี้

3.1  ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกสไตล์ของเส้นขอบตามที่คุณต้องการ

3.2  ภายใต้ สไตล์ ให้เลือกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

3.3.  ในรายการ สี ให้เลือกสีของเส้นขอบ

3.4  ในรายการ ความกว้าง ให้เลือกความกว้างบรรทัดที่คุณต้องการ

3.5  ถ้าคุณต้องการใช้เส้นขอบแบบคลิปอาร์ตแทน ในรายการ ศิลปะ ให้เลือกกราฟิกเส้นขอบ

4.  คลิกปุ่ม ตกลง ผลลัพธ์หลังจากการทำเลือกเส้นขอบแล้ว

การนำเส้นขอบกระดาษออก

1.  คลิกแท็บ  หน้าแรก  (Home)

2.  คลิกที่คำสั่ง เส้นขอบของหน้า จะปรากฏ กล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรงเงา
3.  ในส่วนของตั้งค่า ให้เลือก ไม่มี
4.  คลิกปุ่ม ตกลง 

<<<<< click

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน