1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การเรียกใช้งานและปิดโปรแกรม Microsoft word 2013    จำนวน 2 ชั่วโมง

รู้จักโปรแกรม Microsoft Word 2013 และทราบถึงวิธีในการเปิดใช้งานและวิธีการปิดโปรแกรม Microsoft Word 2013

สามารถเปิดปิดโปรแกรม Microsoft word 2013 ได้ 

ไมโครซอฟท์เวิร์ด เป็นโปรแกรมประมวลคำเพื่อการค้า ออกแบบโดยไมโครซอฟท์ เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1983 โดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของซอฟต์แวร์ระบบไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายแยกต่างหาก และรวมอยู่ในไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เวอร์ชันปัจจุบัน คือ ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2016

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เป็นโปรแกรมประมวลคำ เพื่อช่วยให้เราจัดการงานด้านเอกสารได้สะดวกและง่ายดาย รวมถึงมีระเบียบมากขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น การเขียนกราฟ อักษรศิลป์ และตาราง เป็นต้น

การเรียกใช้งานและปิดโปรแกรม Microsoft word 2013

*สำหรับ Windows 7 และเก่ากว่า*

1. คลิกปุ่ม Start  บนแถบ Task bar

2. เลือก All Programs จากนั้นเลือกไปที่ Microsoft Office

3. เลือก Microsoft Office 2013

4. เลือก Word 2013  จะเปิดใช้งานได้ทันที

*สำหรับ Windows 8 หรือใหม่กว่า*

กรณีเปิดโปรแกรมจาก Icon บน Desktop

1. Double click ที่ Icon ดังรูป

กรณีเปิดจาก Start menu

1. คลิกที่ Start menu บริเวณซ้ายล่างของหน้าจอ

2. พิมพ์คำว่า word หน้าจอจะแสดง Icon MS word 2013 จากนั้นคลิก โปรแกรมจะถูกเปิดใช้งาน

<<<<< click

ในการเปิดใช้งานโปรแกรม MS word 2013 สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง เช่น เรียกใช้ผ่าน Icon MS word 2013 ที่อยู่บริเวณหน้าจอ การเรียกใช้งานผ่านเมนู Start เป็นต้น เช่นเดียวกันสำหรับในการปิดการใช้งาน MS word 2013 สามารถทำได้ทั้งการคลิกที่เครื่องหมายปิดบริเวณมุมขวาบน หรืออาจจะใช้คีย์ ลัดในการปิดก็สามารถกระทำได้เช่นกัน

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน