1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013 จำนวน 2 ชั่วโมง

รู้จักส่วนประกอบโปรแกรม Microsoft Word 2013 และทราบถึงรูปร่างและการแบ่งสัดส่วนการทำงานของโปรแกรม Microsoft Word 2013

รู้จักส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Microsoft word 2013 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Microsoft word 2013 การแบ่งพื้นที่การใช้งานของโปรแกรม รูปร่างของโปรแกรม รู้ถึงความสามารถเบื้องต้นในแต่ละส่วน โดยอธิบายได้จากวีดีโอด้านล่างนี้ ถ้าพร้อมแล้วรับชมวีดีโอได้เลยครับ แล้วอย่าลืมทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้านล่างด้วยนะครับ 

ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม Microsoft word 2013

ก่อนที่จะทำงานกับโปรแกรม Microsoft word 2013 จะต้องรู้จักส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมก่อน เพื่อที่จะกล่าวถึงในเนื้อหาทั้งหมดได้ง่าย

1    ไฟล์ (File)            
ศูนย์รวมคำสั่งสำหรับจัดการไฟล์ เช่น เปิด (Open) สร้างไฟล์ใหม่ (New) บันทึก (Save)  เป็นต้น

2    แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar)
แถบเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ โดยโปรแกรม กำหนดค่าเริ่มต้นให้ แต่สามารถเพิ่มเติมได้

3    แถบชื่อเรื่อง (Title Bar)
แถบแสดงชื่อและประเภทของไฟล์

4    ริบบอน (Ribbon)
แถบกลุ่มคำสั่งซึ่งประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ โดยจะเก็บรวบรวมคำสั่งไว้เป็นหมวดหมู่ ดังนี้


แทรก     เป็นหมวดคำสั่งในการแทรกหรือเพิ่มข้อมูล คุณลักษณะต่างๆ เช่น แทรกตาราง แทรกรูปภาพ เป็นต้น


เค้าโครงหน้ากระดาษ    เป็นหมวดคำสั่งในการออกแบบหน้ากระดาษ เช่น กำหนดระยะขอบ ออกแบบสีของกระดาษ เป็นต้น


การอ้างอิง       เป็นหมวดคำสั่งสำหรับการอ้างอิงข้อมูลในอ้างอิงข้อมูลในเอกสาร เช่น เชิงอรรถ สารบัญ เป็นต้น


การส่งจดหมาย           เป็นหมวดคำสั่งสำหรับสร้างจดหมายเวียนของจดหมายฉลาก

ตรวจทาน        เป็นหมวดคำสั่งสำหรับการตรวจทานเอกสาร


มุมมอง       เป็นหมวดคำสั่งสำหรับการตรวจทานเอกสาร

5    แถบควบคุมวินโดวส์ (Windows Controls)
ปุ่มจัดการหน้าต่างโปรแกรม ใช้สำหรับ ย่อ ขยาย และปิด

6    แถบเลื่อน (Scrollbar)
ฃแถบสำหรับเลื่อนหน้าจอ

7    แถบสถานะ (Status Bar)
แถบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น จำนวนหน้า จำนวนคำ และภาษาที่ใช้พิมพ์

8    แถบมุมมองเอกสาร (View Shortcuts)
ปุ่มกำหนดมุมมองการแสดงผลของเอกสาร

9    แถบย่อ/ขยายเอกสาร (Zoom Controls)
ปุ่มปับขนาดการแสดงผลของเอกสาร ย่อหรือขยาย คลิกรูป หรือเครื่องหมาย + หมายถึง ขยายเอกสาร คลิกรูป หรือเครื่องหมาย –  หมายถึง ย่อเอกสาร

<<<<< click or scan here >>>>>>

ในหัวข้อนี้เราได้ทำการแยกส่วนต่างๆ ของ Microsoft word 2013 ไว้เป็น 3 ส่วนหลัก เริ่มจากส่วนแถบเมนูด่วนซึ่งจะเป็นแถบด้านบนโดยเราสามารถจัดการกับเอกสารของเราได้ โดยอาศัยคำสั่งจากในส่วนนี้ ส่วนต่อมาเป็นพื้นที่ทำงานซึ่งจะแสดงเป็นหน้ากระดาษจำลอง และส่วนสุดท้ายคือส่วนแถบสถานะที่ทำให้เราทราบว่าในขณะนี้ เราได้จัดการกับไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรอยู่

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน