1
topm

ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เรียกใช้งานและปิดโปรแกรม MS word 2013
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม MS word 2013
1.3 แถบเครื่องมือโปรแกรม MS word 2013
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 การจัดการกับข้อความ
2.2 การจัดการกับเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด
3.2  การกำหนดตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด
3.3  การกำหนดคอลัมน์ตามรูปแบบที่กำหนด
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.1  การสร้างกรอบให้กับเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
4.2 การสร้างวัตถุ กล่องข้อความ และการกำหนดสีสันให้กับวัตถุที่สร้าง
4.3  การสร้างอักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 การกำหนดใส่เอ็ฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
5.2 การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
6.1  การสร้างตารางตามรูปแบบที่กำหนด
6.2 การจัดตำแหน่งข้อความในตารางตามที่กำหนดให้
6.3  เครื่องมือรูปแบบตารางตามรูปแบบที่กำหนดให้
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
7 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน

การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด จำนวน 2 ชั่วโมง

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการจัดการกับเอกสาร การบันทึกไฟล์ในโปรแกรม Microsoft Word 2013

สร้างงานเอกสารอย่างง่ายจากโปรแกรม Microsoft word 2013 ได้

เมื่อเราทำการสร้างไฟล์เอกสาร พิมพ์ข้อความพร้อมปรับแต่งให้ได้ตามที่เราต้องการแล้ว จากนั้นในการบันทึกไฟล์ การเปิดไฟล์ที่เราบันทึกไว้ มี

การกำหนดมุมมอง ย่อหน้าในรูปแบบที่กำหนด

โดยปกติเมื่อเราเปิดไฟล์ในโปรแกรม Microsoft word 2013 ขึ้นมาจะได้หน้าต่างที่มีลักษณะดังข้างล่างนี้  ซึ่งอาจทำให้เรามองเห็นตัวอักษรไม่ถนัด

การแก้ไขปัญหาการมองตัวอักษรไม่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้เราไม่สามารถทำการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ถูกต้อง ดำเนินการได้โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองได้ดังนี้

1. คลิกที่แถบ Ribbon มุมมอง

2. เลือกคำสั่งย่อย  ย่อ/ขยาย

3. เลือก ย่อ/ขยาย

4. ปรากฏหน้าต่างสำหรับกำหนดเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายดังภาพข้างล่าง

เลือกเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายตามต้องการ

สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองเอกสารได้จาก View bar มุมขวาด้านล่างดังนี้

1.  คลิกเลื่อนไปทางขวามือเพื่อขยายการแสดงหน้าต่างเอกสาร

2.  หรือคลิกปุ่ม  +  เพื่อขยายก็ได้ สังเกตตัวเลขแสดงเปอร์เซ็นต์จะเป็นค่าตามไปด้วย

3.  ตัวอักษรในหน้าต่างเอกสารจะถูกขยายขึ้นด้วย

4. ถ้าต้องการย่อขนาดมุมมองเอกสาร ให้คลิกเลื่อนไปด้านซ้ายมือ

5. หรือคลิกปุ่ม –

6. เอกสารก็จะถูกย่อลงทันที

<<<<< click

www.krukanokphan.net: เว็บสอนกล่องข้อความโปรแกรม microsoft word 2013 (ไมโครซอฟเวิร์ด word online/เวิร์ดออนไลน์) และ พรอมิส, เงินฉุกเฉินกสิกร50000, สินเชื่อออมสิน, สินเชื่ออาชีพอิสระ กรุงไทย, เราไม่ทิ้งกัน